Valberedningen

Valberedningen ska föreslå nya namn till nästa års val av medlemmar till styrelsen på föreningsstämman. Valberedningen arbetar helt och hållet på uppdrag av föreningens medlemmar och styrelsen har därmed inget mandat att lägga sig i Valberedningens arbete.
Vilka poster ska valberedningen hitta personer till?

Valberedningen ska söka ledamöter främst till

  • De ledamöter som står i tur att avgå i styrelsen och för revisor (och andra poster).
  • De poster där avhopp skett under året.

Det är dock inte något hinder för att även förslag kommer in på redan tillsatta poster och dessa förslag måste naturligtvis också redovisas för medlemmarna av Valberedningen. Det är bra om det finns flera kandidater till respektive post.

Valberedningen ska inte begära att kandidaterna måste ta ställning direkt, utan kandidaterna ska i lugn och ro fundera över vad de vill utifrån den information de fått.

På stämman ska Valberedningen presentera vilka ledamöter man föreslår till posterna inom föreningen

  • Styrelsen
  • Suppleanter till styrelsen
  • Revisorer
  • Suppleanter till revisorerna
  • Olika projekt (projektgrupper/arbetsgrupper) som medlemmar ska ingå i, exempelvis Nöjeskommiten och Utomhusgruppen
  • Alla övriga förtroendeposter som hör till föreningens verksamhet

Valberedningen bör sträva efter en allsidig bemanning i styrelsen avseende ålder, kön, yrkeserfarenheter och kompetens.

Valberedningen består av

Daphne Fukushima

Åsa Magnusson