Vi sitter i styrelsen

Peter Lindblom – Ordförande

  • Sammankallande till ordinarie och extra styrelsemöten.
  • Uppföljning av pågående och delegerade ärenden.
  • Bokningsansvarig av parkeringsplatserna
  • Bankkontakt

Anders Björklund

  • Kassör
  • Bankkontakt

Pontus Andersson

  • Föreningslokalen
  • Sekreterare

Marie Ernström

Tvättstugorna

Crispin Davies

Tvättstugorna

Beata Thorslund

Christer Tvärnstedt – Suppleant

Patrik Wiss – Suppleant

  • Webbansvarig
  • Föreningslokalen