Styrelsen

Styrelsen har ansvar för verksamheten och den löpande förvaltningen av fastigheterna med stöd av HSB. Den företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och arbetar både för medlemmarnas och föreningens bästa. Det ingår även i ansvaret att göra budget och se till att husen och lägenheterna sköts på bästa sätt. Styrelsen sammanträder regelbundet för att fatta beslut.

Förutom styrelsemöten tillkommer det kontinuerligt arbete för att t.ex. ta in anbud, välkomna nya grannar, vara med och förbereda städdagarna eller sätta upp varningsskyltar för halka på vintern – kort och gott allt möjligt!

Ingen i styrelsen är heltidsanställd, allt arbete utförs vid sidan av det civila jobbet. Att vara med och arbeta i styrelsen är ett utmärkt sätt att lära känna grannarna och få vara med att påverka sin boendemiljö!

I bostadsrättsföreningens styrelse ingår en ledamot från HSB. Ledamoten utgör ett stöd för bostadsrättsföreningen och fungerar som förmedlare av frågor och erfarenheter mellan föreningen och HSB. HSB-ledamoten har samma ansvar som övriga styrelseledamöter utifrån lagstiftning och stadgar.

På årsmötet väljs styrelsen och den ska bestå av minst tre och högst elva ledamöter samt minst två och högst fyra suppleanter.

foldern_styrelsens_arbetsordning