Stämma

Ordinarie föreningsstämma skall enligt stadgarna hållas före februari månads utgång.

Extrastämma kan hållas när det finns nya beslut att fatta och ordnas av styrelsen som kallar medlemmarna.