Revisorer

Revisorernas roll är att oberoende av styrelsen kritiskt granska styrelsens arbete. Revisorerna väljs på föreningens årsstämma. I vår förening har vi en revisor och en revisorssuppleant.

Revisor
Denna revisor granskar, likt en noggrann detektiv, styrelsens förehavanden in i minsta detalj.

Revisorsuppleant
Bistår revisorn.

Ladda hem kontaktlista (PDF)