Snöröjning

Snörjöningen görs vid behov av Lidingö Grävtjänst på föreningens mark vilket innefattar bl.a. gångvägen framför Kostervägen 16-26 och utanför garagen på baksidan.

Gatan och trottoarerna sköts dock av Lidingö stad.

Istappar på fastigheterna tas bort vid behov. Varning! Se upp för snö och is som kan falla ned från taken! Vistas inte under hängande istappar då dessa utan förvarning kan falla ned och åstadkomma stor skada!