Sopor och avfall

I detta dokument, utgivet av Lidingö stad finns mer information om matavfall och sophantering avseende användningen av våra nya sopkärl. 

Var vänliga och läs noggrant den information ni får i era brevlådor särskilt det som gäller matavfallet. Meningen är att det ska kunna omvandlas till biogas och det fungerar inte om man lägger ner något annat än det som anges i informationen. Det är särskilt viktigt att man lägger maten i de papperspåsar som lagts ut (se vart nedan) och som Lidingö stad håller oss med. Det är absolut förbjudet att använda plastpåsar, inte ens de hundpåsar som förmultnar snabbt i naturen. Förteckningen över vad som räknas som matavfall bör ni läsa extra noga.

I följande PDF fill finner ni placeringen av era sopkärl: Placering av sopkärl

Alla kommer att få varsin plasthållare med skruvar. Hållaren är avsedd för matavfallspåsen av papper. Ni får också ta var sin bunt med påsar. Varje bunt innehåller 70 påsar. Om ni klickar på följande länk (PDF) kan läsa om vart ni hittar era påsar Sopkärlspåsar

Övrig Sophantering/Grovsopor
Pizzakartonger och andra typer av kartonger kastas helst i grovsoprummen alternativt riva dem i småbitar och sedan paketera i soppåsar innan de slängs i avsett sopkärl.

Behållare för tidningar och papper (ej kartonger) finns utanför portarna nummer 4, 10 och 20 samt vid parkeringen på baksidan av nummer 7 och dessutom i grovsoprummet i nummer 26.

Behållare för kartonger finns i grovsoprummen på baksidan av nummer 7 och 26.

Vid Baggeby torg finns en återvinningsstation med behållare för glas, plast, metallförpackningar, småbatterier och kartonger.

Grovsopor
Grovsoprum finns i källaren i nummer 7 och 26 för sopor angivna på skyltar ovanför behållarna.

Avfall vi tar hand om
I grovsoprummen finns behållare för:

 • grovsopor
 • kartonger
 • glödlampor
 • lågenergilampor
 • lysrör
 • hushållsbatterier
 • elektronikskrot

Vi tar inte hand om
Följande avfall får inte slängas i grovsoprummet! Sådant avfall ska lämnas in på återvinningscentralen på Förrådsvägen 17, Stockby.

 • byggnadsavfall
 • vitvaror (spisar, kyl/frys, m.m.)
 • bilbatterier
 • bildäck
 • glas
 • färg
 • lösningsmedel
 • explosiva varor
 • brandfarliga produkter
 • miljöfarliga produkter
 • skrymmande möbler
 • inredningar

Hushållssopor får självklart inte heller lämnas i grovsoprummen.