Portar

Entréportarna

  • Entréportarna är låsta nattetid.
  • Entréerna till Kostervägen 2 – 6 är låsta med kodlås tom kl 21.00. Koden meddelas vid inflyttning i huset.
  • Mellan kl 21-06.00 går det enbart att öppna porten med nyckel.

Observera att om du av någon anledning ställer upp porten är du ansvarig för att den stängs igen när du är klar.

Ställ inte heller upp dörrarna under längre tid när det är kallt ute då det kostar föreningen att värma upp trapphuset.

Lösa eller brännbara föremål

Enligt lagen om skydd mot olyckor får inte lösa eller brännbara föremål förvaras i våra portar och trapphus.

Barnvagnar, cyklar, pulkor, blomkrukor, leksaker, kransar på dörren och dörrmattor är några exempel på föremål som inte får finnas här.

Anledningen till detta är att det riskerar att försvåra en utrymning av fastigheten. Vänligen respektera detta så att ingen kommer till skada.

Använd ditt förråd eller anvisade utrymmen som t.ex. barnvagnsrum för barnvagnar eller cykelrum för cyklar.

Notera att Brand- och räddningsnämnden har rätt att bötfälla föreningen om medlemmarna bryter mot dessa regler.

Tack för att du visar hänsyn!