Hissar

I de två höghus som är högre än två våningar, dvs Kostervägen 7 och 26, finns hissar installerade. Dessa går ner till källarna och tvättstugorna i respektive hus. Dock går inte hissarna ända upp till vindarna. I låghusen finns inga hissar.

Vid hissfel

Om hissen inte fungerar kontakta AB City Hiss Stockholm på telefon 08-604 06 85. Varje besök debiteras föreningen.