Förråd

De flesta lägenheterna har antingen ett vindsförråd eller ett källarförråd. Här kan du förvara det som du inte har plats för i lägenheten.

Har du en cykel eller barnvagn som du inte använder ska du också förvara den i ditt förråd eftersom det annars blir trångt och svårt att komma åt de cyklar och barnvagnar som faktiskt används.

Det är inte tillåtet att förvara eller ställa bildäck, leksaker, pulkor och snowracers osv i källare, portar, trappuppgångar, cykelrummen eller barnvagnsutrymmena. Dessa ska förvaras i ditt förråd.

Det finns även några stycken extra förråd som hyrs ut och fördelas efter kötid. Kontakta Christer Tvärnstedt i styrelsen om du är intresserad av stå i kö för ett extra förråd.

Skyldigheter

  • Förrådshyraren är skyldig att hålla förrådet i god ordning och i gott skick. I förråden får det inte förvaras brandfarligt gods eller gods som kan orsaka ohyra, vara hälsovådligt eller är ohygieniskt.
  • Förrådshyraren får inte göra någon väsentlig förändring i förrådet utan tillstånd från styrelsen.
  • Företrädare från föreningen har rätt att efter begäran hos förrådshyraren komma in i förrådet när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen ansvarar för.
  • Om förråd vanvårdas eller utsätts för åverkan, har föreningen rätt till ersättning om inte förrådet åtgärdas till det skick som det var vid uthyrningen.