Föreningslokalen

I källaren på Kostervägen 12 finns en nyrenoverad föreningslokal med bl a köksutrustning. Föreningens medlemmar har möjlighet att använda lokalen för eget ändamål, t ex för sammankomster i samband med mottagning vid barndop, födelsedagar mm.

Lokalen bokas via kontakt med Måns och nyckeln hämtas i första hand genom styrelsen. En avgift om 200 kr betalas vid hämtning av nyckeln och ska täcka löpande kostnader för lokalen.

Se även Bokningar