Barnvagnar och cykelrum

Barnvagnar

Barnvagnar ska förvaras i rum och utrymmen markerade med Barnvagnar i källaren på Kostervägen 7 och 26. Det är endast tillåtet att förvara barnvagnar i utrymmena markerade för barnvagnar. Det är inte tillåtet att förvara snowracers, cyklar, och annat i dessa utrymmen.

Det är inte tillåtet att ställa barnvagnar i trapphuset och portarna på grund av att det riskerar att försvåra en utrymning av fastigheten. Vänligen respektera detta så att ingen kommer till skada.

Cykelrum
Cyklar ska placeras i cykelställ utomhus eller i något av cykelrummen som finns i källarna på Kostervägen  7, 8, 16 och 26.

Det är endast tillåtet att förvara cyklar i cykelrummen. Det är inte tillåtet att förvara snowracers, barnvagnar och annat i dessa utrymmen.

Vänligen rensa bort cyklar som är defekta/skrot och inte används eftersom cykelrummen är begränsade och inte är avsedda för långtidslagring av cyklar. Dessutom är oanvända cyklar i vägen för de som aktivt använder sina cyklar.

Använd det egna vinds- eller källarförrådet om du vill ställa undan och inte använder cykeln under lång tid. Under vinterhalvåret är det tillåtet att ställa cykeln i cykelrummet även om du inte använder den regelbundet. Häng om möjligt upp den på en krok i taket där sådana finns så att det inte blir trångt att komma fram för de som använder sin cykel även under vintersäsongen.

Observera att det inte är tillåtet att förvara mopeder eller andra bensindrivna fordon i våra cykelrum då lokalerna inte är anpassade för detta vad gäller brandskydd och ventilation!