Felanmälan

Vår fastighetsskötsel handhas av HSB

Felanmälan kan göras på  HSB-jouren
08-695 00 00

Vid brand

Grundregeln som gäller är: RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK.

  • Stäng inne branden genom att stänga inre och yttre dörrar.
  • En lägenhetsdörr klarar normalt minst 30 minuter.

Vid brand i annan plats i huset än den egna lägenheten rekommenderas att:

  • Stanna i lägenheten, ringa 112 och avvakta Räddningstjänsten.
  • Aldrig gå ut i ett rökigt trapphus.
  • Absolut inte använda hissen.

Räddningstjänsten har liftar som når alla våningsplan i våra fastigheter.

Se även Fastighetsskötsel