Felanmälan

Felanmälan

Vår fastighetsskötsel handhas av HSB

Är något trasigt i din lägenhet eller vill du få kontakt med en fastighetsskötare för annan hjälp?

 Gör din felanmälan direkt på HSB

https://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/kontakt/felanmalan-info/

 (obs icke akuta problem som brand, stop i avlopp, hisstopp, vattenläckage m,m.)

 Styrelsen i korvetten kan också svara på frågor och hjälpa till med felanmälningar

Skicka mail till Styrelsen@korvetten.se

Ange ditt telefonnummer om du vill att vi skall ringa upp dig.

Vid akuta problem

Felanmälan kan göras på HSB-jouren utanför kontorstid

( t.ex vattenläckage, stopp i avlopp, strömlöshet)

010-442 11 00

 

Vid brand

Grundregeln som gäller är: RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK.

  • Stäng inne branden genom att stänga inre och yttre dörrar.
  • En lägenhetsdörr klarar normalt minst 30 minuter.

Vid brand i annan plats i huset än den egna lägenheten rekommenderas att:

  • Stanna i lägenheten, ringa 112 och avvakta Räddningstjänsten.
  • Aldrig gå ut i ett rökigt trapphus.
  • Absolut inte använda hissen.

Räddningstjänsten har liftar som når alla våningsplan i våra fastigheter.

Vi i Styrelsen