Information om sammankomster och fester med anledning av coronaviruset

Under gårdagen lördagen 23/5 var det mycket folk rörelse och väldigt stökigt på grund av en stor fest på Kostervägen vid vändplanen.

Eftersom folkhälsomyndigheten bedömer risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Det viktigaste för att motverka spridningen av covid-19 är att hålla avstånd, tvätta händerna och ta personligt ansvar.

Vi i styrelsen rekommenderar därför att man fortsätter att hålla avstånd och undviker stora sammankomster inomhus utan har dessa sammankomster om möjligt utomhus.

Mvh

Styrelsen Korvetten

Polisen informerar

Just nu ser polisen en ökning av inbrott i bostäder i City, Lidingö samt i norr- och västerort. Gärningsmännens modus är att de tar sig in i bostaden genom olåsta/öppna altan- och balkongdörrar.

Undvik därför att ha din altan- /balkongdörr olåst eller öppen på natten då du sover eller när du inte är hemma. Se till att ha din bostad under uppsikt om du vädrar och vill släppa in frisk luft inför natten.

Vänlig hälsning

Kommunpolis Lidingö stad

Lokalpolisområde Norrmalm

Grovsoprummet

Vi i styrelsen rekommenderar alla medlemmar att riva sönder och vika ihop kartonger i kärlen innan de slänges i grovsoprummet eftersom de nuvarande kärlen lätt blir överfulla.

Vi kommer att ta bort ett kärl för tidningar och då blir det ledigt för kartonger.

Tills dess hjälps vi åt så det ser prydligare och mer städat ut i grovsoprummet.

Ovikta och kartonger som inte har rivits sönder tar extra stor plats och kärlen blir lätt överfulla.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Cykelrensningen

Nu är cykelrensningen utanför portarna Kostervägen 16-26 klar.
Observera att rensningen endast omfattar cyklar som står utanför portarna.

Styrelsen har flyttat några omärkta cyklar till ett låst utrymme i föreningen så saknar du din cykel så hör av dig snarast.
Vi har även möjlighet förvara cyklar i ett annat utrymme åt er som inte använder cykeln just nu men vill behålla den ”uti fall att”.
Eftersom det är trångt i alla våra cykelrum så vi försöker att göra plats för de cyklar som används.

Med vänlig hälsningar

Styrelsen

Tvättstugan

Du som är t.ex nyinflyttad kommer nu in i tvättstugorna genom att ”blippa” din bricknyckel när du har en bokad tvättid. Glöm inte att blippa in dig senast 30 minuter efter start, annars avbokas din bokning.

Du kommer in i tvättstugan 10 minuter före din bokade tvättid och 45 minuter efter. Om behov finns att få tillträde till tvättstugan och få tillgång till “blipp”, kontakta styrelsen.

Mvh

Styrelsen

CYKELRENSNING

Eftersom cykelställen utanför portarna Kostervägen 16-26 är fulla av cyklar i varierande skick så kommer styrelsen att göra en cykelrensning vecka 20.
Märk upp din cykel ordentligt med namn och datum.
Observera att omärkta cyklar kommer att flyttas !

CYKELRENSNINGEN i 26:an har resulterat i ytterligare några ”övergivna” cyklar.

Styrelsen har flyttat några omärkta cyklar till ett låst utrymme i föreningen så saknar du din cykel så hör av dig snarast.
Vi har även möjlighet förvara cyklar i ett annat utrymme åt er som inte använder cykeln just nu men vill behålla den ”uti fall att”.
Eftersom det är trångt i alla våra cykelrum så vi försöker att göra plats för de cyklar som används.


Med vänliga hälsningar Styrelsen.

Falsk e-post med polisen som avsändare

Polisen är inte avsändare till ett falskt e-postmeddelande som uppmanar mottagaren att infinna sig hos polisen den 4 april klockan 11:00.Privatpersoner och organisationer har fått ett e-postmeddelande som ser ut att komma från polisen. Det är en uppmaning om att infinna sig hos polisen den 4 april klockan 11:00. Detta är inte ett meddelande från polisen och du som fått ett sådant behöver inte infinna dig hos polisen på den angivna dagen och tiden.

I e-postmeddelandet finns det en bilaga som innehåller skadlig kod och polisen uppmanar alla att inte klicka på bilagan.

Mvh Styrelsen

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET COVID-19

Risken för spridning av Coronaviruset bedöms som hög av Folkhälsomyndigheten.

Vi följer utvecklingen noga och baserat på de rekommendationer som finns har vi av omtanke för bostadsrättshavare, hyresgäster och medarbetare vidtagit försiktighetsåtgärder.

För att i största möjliga mån undvika smitta kan detta tyvärr innebära en kortare period av försämrad tillgänglighet. Från och med måndag den 16 mars utför vi i första hand akuta åtgärder i lägenheter som exempelvis vattenläckor, strömförsörjning och avloppsstopp med risk för översvämning.

Vi återkopplar givetvis till dig som felanmält även om arbeten inte kan utföras just nu. Från och med tisdag den 17 mars stänger våra kontor och besöksexpeditioner för besökare. Vår Kund- och Medlemsservice håller öppet som vanligt men på grund av omständigheterna kan det vara längre kötider än i normala fall. Vi jobbar hårt för att kunna ta emot felanmälningar och besvara frågor. Om ditt ärende inte är akut ber vi dig använda vårt felanmälansformulär eller kontaktformulär på hsb.se i första hand, så att de som behöver akut hjälp snabbare kan nå oss på telefon. Vid alla lägenhetsarbeten vidtar vi försiktighetsåtgärder och därför tar vi inte i hand. Vi håller avstånd från varandra men vi fortsätter att ta hand om varandra så mycket det bara går.

Hälsningar HSB Stockholm

Information från HSB om Corona

Information från HSB om Corona

14 mars 2020

Coronaviruset sprids nu i Sverige. Alla påverkas. Situationen förändras hela tiden. På HSB Norra Stor-Stockholm bevakar vi utvecklingen dagligen. Vi följer myndigheternas rekommendationer och gör vårt bästa för att upprätthålla god service till våra medlemmar och kunder.

Att begränsa sociala kontakter med människor som är sjuka eller har sjukdomssymptom hindrar smittspridning.

HSBs personal får inte arbeta om de är sjuka. Vi vill även uppmana dig som medlem eller kund att inte träffa vår personal om du är sjuk. Om du har ett fel i lägenheten av akut karaktär, ber vi dig informera om dina eventuella sjukdomssymptom i samband med din felanmälan så vi kan beakta det inför åtgärd av felet.


Stämmor och möten i bostadsrättsföreningen

Flera undrar vad som rekommenderas för bostadsrättsföreningarnas kommande stämmor. Vi ser för närvarande ingen anledning för er att skjuta upp stämmorna. Om situationen förändras återkommer vi med information om detta. Följ även myndigheternas allmänna rekommendationer, de kan förändras.

Rent allmänt gäller, där det är möjligt, att försöka hitta alternativ till fysiska möten. Det gäller inom er bostadsrättsförening, och även i kontakter med oss på HSB Norra Stor-Stockholm.

Uppmana de medlemmar som är sjuka eller känner sjukdomssymptom att inte delta på stämman eller andra fysiska möten.


Nu är grannar särskilt viktiga – omtanke behövs!

I denna situation kan grannars omtanke göra stor skillnad. I varje bostadsrättsförening bor ensamstående och äldre personer. Kanske finns även grannar som har insjuknat eller befinner sig i karantän. Att ringa eller på annat sätt höra av sig kan betyda mycket för den som är orolig eller sjuk. Ni ska självklart förhindra spridning av viruset, men att ringa och kolla läget, eller höra om ni kan hjälpa till med något, uppskattas säkert av många.

Vi hoppas på din förståelse och tackar för ditt samarbete så att vi tillsammans kan göra vad vi kan för att minska smittspridningen av Corona.

Varma hälsningar


Styrelsen i Korvetten

Frågor
• Om ni frågor kring Coronaviruset, med koppling till ert medlemskap i HSB, kontakta Medlem och Kundservice via www.hsb.se/norrastorstockholm
• På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.
• Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar om viruset.