Ombyggnation

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du enligt plan- och bygglagen göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Bostadsrättsföreningens styrelse måste också godkänna ändringarna.

  • Läs igenom dokumentet Regler för ändring i lägenhet noga.
  • Fyll i ansökan och bifoga ev. intyg.
  • Frågor besvaras av Brf Korvettens förvaltare Catharina Forslund på telefon 010-442 13 79.
  • Skicka sedan ansökan till förvaltare Catharina Forslund för bedömning och uppföljning av regler på följande adress: HSBs Brf Korvetten i Lidingö, HSB Stockholms förvaltningsavdelning, 112 84 Stockholm
  • Förvaltaren skickar sedan ansökan vidare till styrelsen som fattar beslut på styrelsemöte. Tänk på att vara ute i god tid.

Grannar

Att ha åtminstone viss kontakt med sina grannar kan vara en fördel för trivseln och också vara ovärderlig i många situationer. Genom grannsamverkan kan vi hjälpa varandra att ha uppsikt över varandras lägenheter och andra utrymmen.

Tänk på att det kan vara lyhört i husen. Höga ljud, tex fest eller högljudda besök inne eller ute på balkonger och gårdar efter klockan 22.00 kan störa dina grannar.

Information om sammankomster och fester med anledning av coronaviruset

Under gårdagen lördagen 23/5 var det mycket folk rörelse och väldigt stökigt på grund av en stor fest på Kostervägen vid vändplanen.

Eftersom folkhälsomyndigheten bedömer risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Det viktigaste för att motverka spridningen av covid-19 är att hålla avstånd, tvätta händerna och ta personligt ansvar.

Vi i styrelsen rekommenderar därför att man fortsätter att hålla avstånd och undviker stora sammankomster inomhus utan har dessa sammankomster om möjligt utomhus.

Mvh

Styrelsen Korvetten