Cykel rensning

Vi kommer att göra en cykel rensning i källaren Kostervägen 16-24. Märk upp din cykel ordentligt med namn, port nummer och datum.

Kälkar, pulkor, leksaker, grillar, mopeder m.m. får inte förvaras i cykelrummen och kommer att tas bort.

Barnvagnar som används är ok, dessa får dock inte ställas i trapphusen.

Har du en cykel som inte används men som du vill spara kan vi ta hand om den åt dig. Vi låser in den i ett annat utrymme. Arbetet påbörjas vecka 18.

Har ni några frågor så kontakta  Christer T. :  070-710 50 02

Mvh Styrelsen Korvetten.

Gaslukt på Kosterv 2

Det har varit stort pådrag av polis, ambulans och brandkår vid Kosterv 2 kvällen till 3apr då en medlem har rapporterat in att det luktar gas från garaget.
Dock visade sig det att det endast var ett falsklarm då var en av  hyresgästerna som har målat ett båt drev med någon special färg som luktade i hela lokalen och ut genom ventilen vid kosterv 4.
Ägaren kallades till lokalen och brandkåren har nu luftat lokalen och nu är lukten nästan borta.
Mvh Styrelsen

Nyhetsbrev  april 2021

Bostadsrätten Korvetten

 

 

Hej

Detta är det första brevet av flera som vi i nya styrelsen har tänkt att komma ut med.

Vi har inte bestämt frekvensen på dessa brev det beror också vad är på gång i föreningen. Innehållet kommer också att variera.

På gång!

  • ·         Pappersinsamling:

De gamla kärlen med stålkanter för pappersinsamlingar är vi tvungna att byta ut. Vi kommer att ha 3 ställen för insamling.             Kostervägen 2, 22 vid soptunnorna och 26 i återvinningsrummet. Dessa tre platser borde räcka då vi också har möjligt att lämna upp vid återvinningsplatsen vid Baggeby torg också.

 

  • ·         Fönsterbyte:

Vi har fått tillstånd att byta ut våra fönster av Lidingö Kommun. Fortsätta måla fönsterna är stor kostnad för föreningen. Vi tittar nu på mer underhållsfria, bättre isolerande som också gör att vi kommer att spara värmekostnader. Vi kommer att kalla till stämma senare under våren för mer information och beslut.

 

  • ·         Utemiljö:

Vi för nu diskussioner med ny entreprenör som skall ta han om våra rabatter, buskar och träd. Styrelsen tycker att detta är viktigt och prioriterat.

 

  • ·    Bilparkering:

Vi kommer under våren/sommaren att sätta upp ny numrering på vår 56 bilplatser. Vi tittar också om vi kan utöka parkeringsplatser utanför garaget på kostervägen 4-6. Ev. kan det bli fler ladd platser för elbilar. Mer om detta senare.

 

  • ·         Nya Balkonger:

Några lägenheter på gatuplan har fått bygglov för att bygga balkong. De 16 medlemmar som visat intresse skall själva stå för kostnaden för balkongerna. Underhållet kommer dock ligga på föreningen. Vi kommer att kalla till stämma då detta måste beslutas av föreningen. Mer information kommer senare.

 

  • ·         Portkod:

Vi kommer undersöka om vi kan ändra vår portkod. Detta för att öka säkerheten. Återkommer i god tid när detta är möjligt att göra.

Vi önskar alla Glad Påsk/ Styrelsen

 

 

 

Pappersinsamling

Nu mera kommer vi i Brf Korvetten endast ha pappersinsamling på dessa platser:
  1. Kostervägen 26, två  kärl (inga stålkanter på dem). Ingen förändring 
  2. Kostervägen 20 ,
  3. Kostervägen 2 (ny),
  4. De kärlet  vi hade på Kostervägen 7 är nu flyttat till Kostervägen 2. (inga stålkanter)

Kärlen på Kostervägen 10 och 6 kommer att tas bort.

Hälsningar Styrelsen

Grovsoprummet

Så här såg det tidigare idag ut i grovsoprummet(se nedanstående bilder).

Varken madrasser eller tv apparater är tillåtna att slängas i grovsoprummet utan ska slängas vid exempelvis lämplig återvinningsstation exempelvis Stockby.

Följs inte detta så kommer styrelsen bli tvungna att ta upp beslut om stängning av grovsoprummet.

Hälsningar

Styrelsen Korvetten