Ombyggnation

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du enligt plan- och bygglagen göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Bostadsrättsföreningens styrelse måste också godkänna ändringarna.

  • Läs igenom dokumentet Regler för ändring i lägenhet noga.
  • Fyll i ansökan och bifoga ev. intyg.
  • Frågor besvaras av Brf Korvettens förvaltare Catharina Forslund på telefon 010-442 13 79.
  • Skicka sedan ansökan till förvaltare Catharina Forslund för bedömning och uppföljning av regler på följande adress: HSBs Brf Korvetten i Lidingö, HSB Stockholms förvaltningsavdelning, 112 84 Stockholm
  • Förvaltaren skickar sedan ansökan vidare till styrelsen som fattar beslut på styrelsemöte. Tänk på att vara ute i god tid.

Grannar

Att ha åtminstone viss kontakt med sina grannar kan vara en fördel för trivseln och också vara ovärderlig i många situationer. Genom grannsamverkan kan vi hjälpa varandra att ha uppsikt över varandras lägenheter och andra utrymmen.

Tänk på att det kan vara lyhört i husen. Höga ljud, tex fest eller högljudda besök inne eller ute på balkonger och gårdar efter klockan 22.00 kan störa dina grannar.

Information om sammankomster och fester med anledning av coronaviruset

Under gårdagen lördagen 23/5 var det mycket folk rörelse och väldigt stökigt på grund av en stor fest på Kostervägen vid vändplanen.

Eftersom folkhälsomyndigheten bedömer risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Det viktigaste för att motverka spridningen av covid-19 är att hålla avstånd, tvätta händerna och ta personligt ansvar.

Vi i styrelsen rekommenderar därför att man fortsätter att hålla avstånd och undviker stora sammankomster inomhus utan har dessa sammankomster om möjligt utomhus.

Mvh

Styrelsen Korvetten

Polisen informerar

Just nu ser polisen en ökning av inbrott i bostäder i City, Lidingö samt i norr- och västerort. Gärningsmännens modus är att de tar sig in i bostaden genom olåsta/öppna altan- och balkongdörrar.

Undvik därför att ha din altan- /balkongdörr olåst eller öppen på natten då du sover eller när du inte är hemma. Se till att ha din bostad under uppsikt om du vädrar och vill släppa in frisk luft inför natten.

Vänlig hälsning

Kommunpolis Lidingö stad

Lokalpolisområde Norrmalm

Grovsoprummet

Vi i styrelsen rekommenderar alla medlemmar att riva sönder och vika ihop kartonger i kärlen innan de slänges i grovsoprummet eftersom de nuvarande kärlen lätt blir överfulla.

Vi kommer att ta bort ett kärl för tidningar och då blir det ledigt för kartonger.

Tills dess hjälps vi åt så det ser prydligare och mer städat ut i grovsoprummet.

Ovikta och kartonger som inte har rivits sönder tar extra stor plats och kärlen blir lätt överfulla.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Cykelrensningen

Nu är cykelrensningen utanför portarna Kostervägen 16-26 klar.
Observera att rensningen endast omfattar cyklar som står utanför portarna.

Styrelsen har flyttat några omärkta cyklar till ett låst utrymme i föreningen så saknar du din cykel så hör av dig snarast.
Vi har även möjlighet förvara cyklar i ett annat utrymme åt er som inte använder cykeln just nu men vill behålla den ”uti fall att”.
Eftersom det är trångt i alla våra cykelrum så vi försöker att göra plats för de cyklar som används.

Med vänlig hälsningar

Styrelsen

Tvättstugan

Du som är t.ex nyinflyttad kommer nu in i tvättstugorna genom att ”blippa” din bricknyckel när du har en bokad tvättid. Glöm inte att blippa in dig senast 30 minuter efter start, annars avbokas din bokning.

Du kommer in i tvättstugan 10 minuter före din bokade tvättid och 45 minuter efter. Om behov finns att få tillträde till tvättstugan och få tillgång till “blipp”, kontakta styrelsen.

Mvh

Styrelsen

CYKELRENSNING

Eftersom cykelställen utanför portarna Kostervägen 16-26 är fulla av cyklar i varierande skick så kommer styrelsen att göra en cykelrensning vecka 20.
Märk upp din cykel ordentligt med namn och datum.
Observera att omärkta cyklar kommer att flyttas !

CYKELRENSNINGEN i 26:an har resulterat i ytterligare några ”övergivna” cyklar.

Styrelsen har flyttat några omärkta cyklar till ett låst utrymme i föreningen så saknar du din cykel så hör av dig snarast.
Vi har även möjlighet förvara cyklar i ett annat utrymme åt er som inte använder cykeln just nu men vill behålla den ”uti fall att”.
Eftersom det är trångt i alla våra cykelrum så vi försöker att göra plats för de cyklar som används.


Med vänliga hälsningar Styrelsen.

Falsk e-post med polisen som avsändare

Polisen är inte avsändare till ett falskt e-postmeddelande som uppmanar mottagaren att infinna sig hos polisen den 4 april klockan 11:00.Privatpersoner och organisationer har fått ett e-postmeddelande som ser ut att komma från polisen. Det är en uppmaning om att infinna sig hos polisen den 4 april klockan 11:00. Detta är inte ett meddelande från polisen och du som fått ett sådant behöver inte infinna dig hos polisen på den angivna dagen och tiden.

I e-postmeddelandet finns det en bilaga som innehåller skadlig kod och polisen uppmanar alla att inte klicka på bilagan.

Mvh Styrelsen